Partiosanasto

Pestit

Lippukunta, lpk = Messukylän Metsäpojat ry,  Paikallisen partiotoiminnan ydin, johon laumat, joukkueet ja vartiot kuuluvat. Lippukuntien koko vaihtelee 20:sta 200 jäseneen. Omassa lippukunnassamme on noin 100 jäsentä. Lippukunta on rekisteröity yhdistys.

Lippukunnanjohtaja, lpkj = Yhdistyksen puheenjohtaja, Johtaa yhdistyksen hallitusta ja vastaa viime kädessä koko lippukunnan toiminnasta.

Ohjelmajohtaja= Yhdistyksen varapuheenjohtaja,  Johtaa partio-ohjelman toteutumista ja vastaa, että lippukunnan joka ikäkaudelle on hyvää toimintaa ja että ohjelmatapahtumia
tehdään yhdessä oman alueen muiden lippukuntien kanssa eli järjestetään
Sepelit, ROKit, KITTit, U-projektit ja muut ilman, että kukaan joutuu ahdinkoon!
Ohjelmajohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä etenkin lippukunnan
ikäkausivastaavien kanssa.

Sihteeri = Huolehtii lippukunnan hallituksen kokousten pöytäkirjoista ja toimii jäsenrekisterin hoitajana.

Rahastonhoitaja = Vastaa lippukunnan rahoista, kirjanpidosta ja taloudesta.

Ikäkausivastaava = Ikäuden ohjelmatoiminnasta ja kasvatuksesta vastaava
aikuinen.

Hallitus = Yhdistyksen hallitus valitaan vuosittain sääntömääräisessä
syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluu lippukunnanjohtajan,
ohjelmajohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan lisäksi 1-5
jäsentä.

Paikat

Kolo = Tila, jossa partiolaiset kokoontuvat viikottain.
Lippukuntamme kolot sijaitsevat
– Messukylän seurakuntatalolla (Messukyläntie 36) sekä
– Takahuhdin Pappilassa (Tanhuankatu 40)

Keltolahti, Keltsu = Messukylän Metsäpoikien kämppä ja
leirialue Viitapohjassa, Pulesjärven rannalla. Sisarlippukuntamme Messukylän Metsätytöt käyttävät leireilevät myös Keltolahdessa.

Ikäkaudet

Sudenpentu = 7-9-vuotias partiolainen
Lauma = Sudenpenturyhmä, jossa on 8-12 lasta. Lauma suorittaa
sudenpentuohjelmaa, johon kuuluvat leikit, seikkailut ja tarinat. Laumat
osallistuvat retkille, leireille, kisoihin ja tapahtumiin.
Akela = sudenpentulauman johtaja, yli 18-vuotias partiolainen

Seikkailija = 10-12-vuotias partiolainen
Joukkue = Seikkailijaryhmä, jossa on 10-15 lasta. Joukkue suorittaa
toiminnallista ohjelmaa, joka sisältää sekä päivä- että yöretkiä viikottaisten
kokousten lisäksi.
Vartio = Joukkue jakaantuu 2-3 pienryhmään eli vartioon.
Sampo = Seikkailijajoukkueen johtaja, yli 18-vuotias partiolainen

Tarpoja = 12-15-vuotias partiolainen
Tarpojavartio = Tarpojaryhmä, johon kuuluu 4-12 lasta. Vartio kokoontuu
viikottain ja tekee lisäksi retkiä sekä osallistuu tapahtumiin ja kisoihin.
Tarpojavartionjohtaja = 15-17-vuotias samoajaikäinen johtaja, joka vastaa
ryhmän toiminnasta aikuisen tuella.

Samoaja = 15-17-vuotias partiolainen
Samoajavartio = Samoajaryhmä, johon kuuluu 4-12 nuorta. Vartio kokoontuu
säännöllisesti, tekee omia retkiään ja osallistuu kilpailuihin ja tapahtumiin.
Samoajavartionjohtaja = 15-17-vuotias vertaisjohtaja, joka vastaa ryhmän
toiminnasta aikuisen tuella.
Vaeltaja = 18-22-vuotias partiolainen

Vaeltajavartio = Vaeltajaryhmä, johon kuuluu 3-5 nuorta aikuista. Vartio
kokoontuu säännöllisesti.
Vaeltajavartionjohtaja = 18-22-vuotias vertaisjohtaja, joka suunnittelee ja
johtaa vartion toimintaa aikuisen tuella.
Aikuinen = Partio-ohjelmassa aikuisella tarkoitetaan yli 22-vuotiasta
partiolaista. Heitä kutstuaan myös toiminnan mahdollistajiksi.

Organisaatiot

Alueyhdistys = Tampereen Partiolaiset ry (TP), järjestää ohjelma- ja
koulutustapahtumia Tampereen alueen partiolaisille.
Piiri = Hämeen Partiopiiri ry (HP). Jokainen lippukunta kuuluu alueensa
partiopiiriin, jonka tehtävä on tukea lippukuntien toimintaa sekä järjestää
tapahtumia ja koulutusta.
Keskusjärjestö = Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS), johon
lippukunnat, alueet ja piirit kuuluvat.
Maailmanjärjestöt = Partiotyttöjen maailmanliitto WAGGGS (The World
Association of Girl Guides and Girl Scouts) sekä partiopoikien maailmanliitto
WOSM (World Organisation of the Scout Movement). Suomen Partiolaiset ry
kuuluu molempiin maailmanjärjestöihin.