Pestijohtajan palsta

Tällä sivulla on koottu pestijohtajan vinkit Metsäpoiken johtajille. Voit varata ajan pestikeskusteluun, lukea koulutuksista ja löytää tietoa pesteistä ynnä muusta.


Pestikeskustelut

Ajanvaraus

Voit varata itsellesi sopivan ajan pestikeskusteluun tai muuhun keskusteluun. Kerro varauksen yhteydessä nimesi ja varuksen syy/aihe (esim. mitä pestiä keskustelu koskee). Yhteystietoja ei tarvitse jättää.

Ajan voi varata enintään 30 päivän päähän. Aika on varattava vähintään 3 päivää ennen haluttua ajankohtaa. Jos et löydä itsellesi sopivaa aikaa, laita viestiä pestijohtajalle!

Videopuhelu

Pestijohtajan kanssa sovitut etäkokoukset käydään Google Meet -palvelun kautta oheisesta linkistä, ellei muuta ole erikseen sovittu.

Jos suinkin mahdollista, järjestä itsellesi etäkokoukseen web-kamerayhteys. Kasvotusten on mukavampi jutella, myös etäyhteyksien kautta! Myös hyvä mikrofoni ja häiriötön ympäristö sujuvoittavat keskustelua.


Koulutukset

Kouluttautuminen kannattaa! Koulutuksista saat apua ja uutta perspektiiviä pesteihisi. Muista ilmoittaa pestijohtajalle koulutusilmoittautumisistasi, jotta lippukunnassa ollaan asiasta varmasti tietoisia.

Lippukunta maksaa koulutusten kurssimaksut kokonaan tai osittain. Pestin kannalta olennaiset koulutukset lippukunta maksaa kokonaan. Muiden hyödyllisten koulutusten osalta lippukunta maksaa kurssimaksusta 50 %. Voit varmistaa pestijohtajalta miten lippukunta tukee haluamaasi koulutusta. Matkakulut osallistuja korvaa pääsääntöisesti itse.

Syksyn 2023 koulutukset

Syksy 2023 tarjoaa paljon mielenkiintoisia koulutuksia. Joukosta löytyy niin vanhoja tuttavuuksia kuin uusiakin koulutuksia. Kaikki koulutukset löydät piirin tapahtumakalenterista. Ilmoittautuminen useimpiin koulutuksiin on auki 2.-15.8.

Tässä muutamia nostoja syksyn tarjonnasta:

 • Ensiapukurssit Suosituista ensiapukursseista on monta toteutusta. Viikonloppuna 2.-3.9. järjestetään retkimuotoinen EA1-kurssi. Viikonloppuna 11.-12.11. puolestaan on tarjolla EA1-kurssi Jämsässä. EA2-kurssille on taas mahdollista osallistua 3.12. Kertaajille on tarjolla EA1 ja EA2 -kertauskurssi 2.12.
 • Erätaito ja retkeilykurssit – Erätaidoista on tarjolla monenmoista koulutusta. Sinikettu-kurssilla 22.-24.9. opitaan monipuolisesti erätaitoja Evon metsissä. Kurssi sopii hyvin myös samoajille ja tarpojille! Päälle voi myöhemmin suorittaa kevättalvella järjestettävän Hopeakettu – talviretkeilykurssin. Kokenneemmille eräilijöille on tarjolla Tulikettu-vaelluskoulutus. Vaatimuksena koulutukseen on Sinikettu ja Hopeakettu tai vastaava osaaminen. Aikuisetkin pääsevät opettelemaan erätaitoja Aikuisten retkeily -koulutuksessa 9.9. ja 23.-24.9.
 • Somevideot ja visuaalinen sisältö -koulutus – Opi viemään lippukunnan some uudelle tasolle Hämeen Partiopiirin somettaja Emilian vinkeillä. Koulutus pidetään Tampereen Partiotoimistolla 9.9.
 • Kartan teon perusteet – Miten Maanmittauksen laitoksen kartta-aineistosta saa tehtyä karttoja retkille ja vaelluksille? Kaikki onnistuu ilmaiseksi ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla! Koulutus pidetään Tampereen Partiotoimistolla 10.10.

Kursseja on paljon muitakin. Tutustu koko tarjontaan! Ulkopaikkakuntalaisten kannattaa tutustua myös paikallisten partiopiirien tarjontaan (Huom. Ilmoittautumisajat voivat olla eriävät). Muista kysyä pestijohtajalta, jos jokin koulutuksiin liittyvä asia askarruttaa.

Mistä löydän lisää koulutuksia?

Hämeen partiopiirin tapahtumakalenterista löydä monenlaisia pesteihin ja taitoihin liittyviä koulutuksia. Myös Tampereen Partiolaiset järjestää erilaisia koulutuksia, erityisesti ROK ja Jatko-ROK. Metsäpojat järjestää myös sisäisiä koulutuksia, joista kerrotaan lippukunnan sisäisessä viestinnässä.

Mitä koulutuksia kannattaa käydä?

Nyrkkisääntönä voi sanoa, että kannattaa käydä sellaisissa koulutuksissa, joista on hyötyä omassa pestissä sekä sellaisissa joista on itse kiinnostunut. Suomen Partiolaiset luokittelee koulutukset neljään tasoon sekä lisäksi täydentävään koulutukseen ja taitokoulutuksiin. Alla on kerrottu SP:n koulutusluokittelusta. Pestien vaatimiin koulutuksiin voit tutustua alempaa pestikuvausten yhteydessä.

0 – Tutustun partioon

Taso on tarkoitettu uutena partioon tuleville. Heitä varten on Tervetuloa partioon -koulutus.

1 – Perustaso

Perustason tavoitteena on, että kouluttautuja ymmärtää partion perusteet ja saa valmiuksia lippukunnassa toimimiseen sekä johtaa lapsia ja nuoria.

Tason koulutuksista kannattaa ehdottomasti käydä Partiojohjajaperuskoulutus eli PJPK sekä samoajaikäisten ryhmänohjaajakurssi ROK. Akelana ja sampona toimiville on Akela-/sampokoulutus.

2 – Jatkotaso

Jatkotason tavoitteena on, että kouluttautuja osaa soveltaa
partion perusteita toimintaan, saa valmiuksia lippukunnassa ja
piirissä johtamiseen sekä johtaa nuoria ja aikuisia.

Pitkän linjan partiolaisen kannattaa ehdottomasti käydä Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi). Lisäksi tasolta löytyy johtajakoulutusta erilaisiin pesteihin.

Muut koulutukset

Syventävän tason (taso 3) koulutukset tähtäävät piirin ja keskusjärjestön toimintaan. Täydentävät koulutukset taas tarjoavat koulutusta erilaisiin. Taitokoulutuksissa voi oppia vaikka erilaisia retkeilytaitoja.

Partiolaisten, jotka ovat 20-27 vuotiaita, kannattaa ehdottomasti tutustua myös Value Based Leadership (VBL) -koulutukseen!

Tutustu kaikkiin koulutuksiin ja niiden sisältöihin SP:n sivuilla!


Pestit

Lippukunnassa on tarjolla monenlaisia pestejä ja aina on mahdollista muotoilla juuri itselle sopiva pesti. Alla on kuvaukset yleisimmistä pesteistä, ja siitä millaisia koulutuksia niitä varten on. Lisäksi pestin yhteydestä löytyy pestikortti ja vuosikello, jotka tarjoavat tarkemapaa tietoa pestistä.

Pestikortin on tarkoitus kuvata mahdollisimman tarkasti mitä kaikkea kuhunkin pestiin sisältyy. Pestikortti ei ole kiveen hakattu lakiteksti, vaan jatkuvasti päivittyvä dokumentti, jonka sisältöä tutkitaan ja kehitetään yhdessä pestijohtajan kanssa pestikeskusteluissa. Pesti on aina tarkoitus mukauttaa tekijänsä näköiseksi.

Vuosikello on ajankäytön suunnittelun työkalu ja auttaa muistamaan vuoden mittaan toistuvia tapahtumia. Pestissä toimiva voi päivittää omaa vuosikelloaan itsenäisesti tai yhdessä pestijohtajan kanssa.

Pestikortin ja vuosikellon löydät Metsäpoikien drivestä: MeMe Yhteinen > Pestit ja kuvaukset. Pestikortti ja vuosikello ovat julkisia dokumenttejä, jotka julkaistaan näillä sivuilla. Drivestä voi lisäksi löytyä muuta hyödyllistä pestikohtaista tietoa.

Johtokolmikon pestit

Lyhyesti

Lippukunnanjohtaja on yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on vastuussa lippukunnan hallinnosta, taloudesta ja viestinnästä. Pidät yhteyttä lippukunnan sidosryhmiin ja kannatusjäseniin sekä edustat lippukuntaa eri tilaisuuksissa. Lippukunnanjohtajan on oltava vähintään 18-vuotias ja  partiojohtajaperuskurssin käynyt lippukunnan jäsen.

Koulutus

 • Partiojohtajaperuskoulutus (PJPK) (vaaditaan pestiin pääsyyn)
 • Lippukunnanjohtajakurssi (oleellinen)
 • Lippukunnan talouskoulutus (oleellinen)
 • Ko-Gi eli PJ-jatkokurssi (suositeltava)
 • Ensiapu I ja II (suositeltava)
 • Jäsenrekisterikoulutus (suositeltava)
 • Muut lippukunnanjohtajille suunnatut koulutukset ja tapahtumat

Lisätietoa

Pestikortti LPKJ
Vuosikello LPKJ

Lyhyesti

Lippukunnanjohtajan apulainen on lippukunnan luottohenkilö, joka osallistuu aktiivisesti lippukunnan kokouksiin ja toimintaan. Hän tukee ja sparraa muita johtajia ja erityisesti muuta johtokolmikkoa.

Koulutus

 • Partiojohtajaperuskoulutus (PJPK) (oleellinen)
 • Lippukunnanjohtajakurssi (oleellinen)
 • Ko-Gi eli PJ-jatkokurssi (suositeltava)
 • Ensiapu I ja II (suositeltava)
 • Jäsenrekisterikoulutus (suositeltava)
 • Muut lippukunnanjohtajille suunnatut koulutukset ja tapahtumat

Lisätietoa

Pestikortti LPKJA
Vuosikello LPKJA

Lyhyesti

Ohjelmajohtaja vastaa lippukunnan ikäkausitoiminnasta. Apunaan ohjelmajohtajalla on lippukunnan ikäkausivastaavat. Ohjelmajohtaja huolehtii siitä, että lippukunnan päätöksenteossa huomioidaan ikäkaudet ja kasvatustavoitteet.

Koulutus

 • Partiojohtajaperuskoulutus (PJPK) (oleellinen)
 • Ohjelmajohtajakurssi (oleellinen)
 • Ko-Gi eli PJ-jatkokurssi (suositeltava)
 • Ensiapu I ja II (suositeltava)
 • Muut ikäkausijohtajien kurssit (suositeltava)
 • MeMen sisäinen koulutukset
 • Muut ohjelmajohtajille suunnatut koulutukset ja tapahtumat

Lisätietoa

Pestikortti OHJO
Vuosikello OHJO

Päivitys kesken

Hallituspestit

Lyhyesti

Sihteeri valmistelee JN-kokousten esityslistat. Hän toimii JN-kokouksessa sihteerinä kirjoittaa kokouksen pohjalta pöytäkirjan. Sihteeri on hallituksen jäsen.

Koulutus

 • Sihteerikurssi (suositeltava)
 • Muut sihteereille ja hallitustoimijoille tarkoitetut koulutukset ja tapahtumat
 • Metsäpoikien sisäinen koulutus

Lisätietoa

Pestikortti Sihteeri

Lyhyesti

Rahastonhoitaja vastaa lippukunnan taloudenhoidosta ja sen lainmukaisuudesta. Rahastonhoitaja on hallituksen jäsen ja auttaa hallitusta valmistelemaan talousarvion sekä tekemään tukianomuksia. Lippukunnan rahastonhoitaja on vähintään 18-vuotias.

Koulutus

 • Partiojohtajaperuskoulutus eli PJPK (oleellinen)
 • Lippukunnanjohtajakurssi (suositeltava)
 • Muu partion talouskoulutus (suositeltava)
 • Muut taloudenhoitajille ja hallitustoimijoille tarkoitetut koulutukset ja tapahtumat
 • Metsäpoikien sisäinen koulutus ja pestissä oppiminen

Lisätietoa

Pestikortti Rahastonhoitaja
Vuosikello Rahastonhoitaja

Lyhyesti

Ikäkausivastaava vastaa ikäkautensa toiminnasta lippukunnassa. Apunaan hänellä on ohjelmajohtaja ja ryhmänohjaajat. Ikäkausivastaava huolehtii siitä, että lippukunnan päätöksenteossa huomioidaan ikäkauden tarpeet ja kasvatustavoitteet.

Koulutus

 • Partiojohtajaperuskoulutus (PJPK) (oleellinen)
 • Oman ikäkauden ryhmänohjaajakoulutus (oleellinen)
 • Turvallisesti yhdessä -verkkokurssi (oleellinen)
 • Ko-Gi eli PJ-jatkokurssi (suositeltava)
 • Ensiapu I ja II (suositeltava)
 • Muut ikäkausijohtajien kurssit (suositeltava)
 • MeMen sisäinen koulutukset
 • Muut ikäkausijohtajille suunnatut koulutukset ja tapahtumat

Lisätietoa

Pestikortti Sudenpentujen ikäkausivastaava
Vuosikello Sudenpentujen ikäkausivastaava

Pestikortti Seikkailijoiden ikäkausivastaava
Vuosikello Seikkailijoiden ikäkausivastaava
Muut ikäkaudet päivityksessä

Lyhyesti

Viestintävastaava ja viestintätoimihenkilöt muodostavat viestintäryhmän, jonka johtaja viestintävastaava on. Ryhmä vastaa lippukunnan viestinnän kokonaisuudesta. Viestintäryhmän johtajana viestintävastaavan erityisvastuuna on viestinnän organisointi ja viestintävastuiden delegointi. Hän kehittää aktiivisesti lippukunnan viestintäsuunnitelmaa.

Koulutus

 • Partiojohtajaperuskoulutus eli PJPK (oleellinen)
 • Viestintävastaavakoulutus (oleellinen)
 • Partiojohtajaperuskoulutus (PJPK) (suositeltava)
 • MeMen sisäinen koulutukset
 • Muut johtajille suunnatut koulutukset ja tapahtumat

Lisätietoa

Pestikortti Viestintävastaava

Toimihenkilöt

Päivitys kesken

Lyhyesti

Keltolahden isäntä vastaa Keltolahden kunnossapidosta ja hallinnoi Keltolahden varauskalenteria. Keltolahden isäntä organisoi syys- ja kevättalkoot yhdessä hallituksen kanssa.

Koulutus

 • Metsäpoikien perehdytys Keltolahden isännän pestiin (oleellinen)
 • Metsäpoikien sisäinen koulutus

Lisätietoa

Pestikortti Keltolahden isäntä
Vuosikello Keltolahden isäntä

Kalustomestari

Lyhyesti

Kalustomestari vastaa lippukunnan kaluston ylläpidosta ja varastojen siisteydestä. Kalustomestari lainaa valvoo ja koordinoi kaluston lainaamista.

Koulutus

 • Metsäpoikien perehdytys kalustomestarin pestiin (oleellinen)
 • Metsäpoikien muu sisäinen koulutus

Lisätietoa

Pestikortti Kalustomestari
Vuosikello Kalustomestari

Lyhyesti

Virkistysmestari vastaa siitä, että lippukunnassa järjestetään virkistystoimintaa johtajistolle. Pesti keskittyy erityisesti suurempien vuosittain toistuvien virkistystapahtumien järjestämiseen. Poikkeukselliset juhlat ja tapahtumat (esim. lippukunnan vuosijuhlat) eivät kuulu automaattisesti virkistysmestarin pestiin.

Koulutus

 • Partiojohtajaperuskoulutus eli PJPK (suositeltava)
 • Lippukunnan sisäinen perehdytys

Lisätietoa

Pestikortti Virkistysmestari

Päivitys kesken

Ryhmänjohtajat

Lyhyesti

Perhepartio-ohjaaja toimii ryhmänjohtajana perhepartio-ryhmälle. Perhepartioon osallistuvat 0-6 vuotiaat lapset sekä heidän vanhempansa tai muut tutut aikuiset.

Koulutus

 • Perhepartio-ohjaajakurssi (oleellinen)
 • Partiojohtajaperuskoulutus eli PJPK (suositeltava)
 • Suomen Partiolaisten perhepartio-ohjaajan opas: Perhepartio – ohjaajan opas
 • Muut perhepartio-ohjaajille tarkoitetut koulutukset ja tapahtumat
 • Metsäpoikien sisäinen koulutus

Lisätietoa

Pestikortti Perhepartio-ohjaaja

Lyhyesti

Akela toimii ryhmänjohtajana sudenpentulaumalle. Sudenpentulauma on ryhmä joka koostuu 7-9 vuotiaista partiolaisista eli sudenpennuista. Yhtä laumaa johtaa pääsääntöisesti kaksi akelaa.

Koulutus

 • Akela-kurssi (oleellinen)
 • Partiojohtajaperuskoulutus eli PJPK (suositeltava)
 • Suomen Partiolaisten Akelan opas: Sudenpennut – akelan opas
 • Muut Akeloille tarkoitetut koulutukset ja tapahtumat
 • Metsäpoikien sisäinen koulutus

Lisätietoa

Pestikortti Akela

Päivitys kesken

Lyhyesti

Vartionjohtaja toimii ryhmänjohtajana tarpoja- samoaja tai vaeltajavartiolle. Ikäkausivastaava (luotsi) toimii tukena ryhmänjohtajille. Tarpojavartionjohtaja on yleensä samoajaikäinen nuori ja tarpojaartiolla on yleensä kaksi vartionjohtajaa. Samoajavartionjohtaja on yksi samoajista ja samoin vaeltajavartionjohtaja on yksi vaeltajista.

Koulutus

 • Ryhmänohjaajakurssi (oleellinen)
 • Jatko-ROK (suositeltava)
 • Turvallisesti yhdessä -verkkokurssi (oleellinen)
 • EA 1 (suositeltava)
 • Muut vartionjohtajille tarkoitetut koulutukset ja tapahtumat
 • Metsäpoikien sisäinen koulutus

Lisätietoa

Pestikortti Tarpojavartionjohtaja
Pestikortti Samoajavartionjohtaja

Projektiluontoiset pestit

Päivitys kesken

Lyhyesti

Joulukampanjapäällikkö vastaa lippukunnan suurimmasta varainhankintakampanjasta eli joulukampanjasta. Päällikkö tiedottaa kampanjasta jäsenille, vanhemmille ja muille lippukunnan johtajille. Päällikkö organisoi kampanjatuotteiden tilauksen ja jaon myyjille. Joulukampanjapäällikkö hoitaa yhteistyön muiden tahojen, kuten piirin tai supermarkettien kanssa.

Koulutus

 • Piirin / SPn koulutus (oleellinen)
 • Metsäpoikien sisäinen perehdytys ja pestissä oppiminen

Lisätietoa

Pestikortti Joulukampanjapäälilkkö

Päivitys kesken


Ansiomerkit

Ansioituneita johtajia on tapana muistaa ansiomerkeillä. Alla on listattu Metsäpoikien, Hämeen partiopiirin ja Suomen Partiolaisten ansiomerkit myöntämisperusteineen. Myöntöperusteiden tärkeimmät kriteerit on lihavoitu. Tiedätkö jonkun joka ansaitsisi yhden näistä ansiomerkeistä? Vinkkaa asiasta pestijohtajalle!

Lippukunnan ansiomerkkejä lippukunta voi myöntää sopivaksi katsomanaan ajankohtana. HP:n ja SP:n merkkejä voi hakea Kuksassa neljästi vuodessa: 15.1., 15.4.,15.9. ja 15.11. Mannerheim-solkien hakemuksia käsitellään kuitenkin vain kerran vuodessa, eli niitä tulee hakea 15.11. mennessä.

Messukylän Metsäpoikien ansiomerkit

Voidaan myöntää partiolaiselle, joka on ansiokkaalla tavalla osallistunut vähintään vuoden vuoden ajan lippukuntatoimintaan ryhmänjohtajana tai muussa johtajatehtävässä.

Voidaan myöntää partiolaiselle, joka on ansiokkaalla tavalla osallistunut vähintään kolmen vuoden ajan lippukuntatoimintaan ryhmänjohtajana tai muussa johtajatehtävässä. Hän on osoittanut tehtävissään innokkuutta, vastuuntuntoa ja nousujohteisuutta.

Voidaan myöntää partiojohtajalle, joka on ansiokkaalla tavalla osallistunut vähintään 10 vuoden vuoden ajan lippukuntatoimintaan johtajatehtävässä. Ansiomerkin saaja on kehittänyt lippukunnan toimintaa eteenpäin ja toiminut tehtävissään nousujohteisesti. Saaja on ollut kantava voima lippukunnan toiminnassa useita vuosia, josta Kultainen ansiomerkki, lippukunnan korkein ansiomerkki, toimii osoituksena.

Hämeen Partiopiirin ansiomerkit

Ansiomerkin (kuparinen) ja ansiomitalin (pronssinen, hopeinen, kultainen) saajan anomisvuoden jäsenmaksun tulee olla maksettuna lukuunottamatta erityistapauksia.

Hämeen Partiopiiri ry:n ansiomerkkien myöntämisväli on vähintään kolme vuotta (erityistapauksia lukuunottamatta).

Ansiomerkkien myöntämisjärjestys noudattaa pääsääntöisesti seuraavanlaista kaavaa:

 • Hämeen Partiopiiri ry:n kuparinen ansiomerkki
 • Hämeen Partiopiiri ry:n pronssinen ansiomitali
 • Suomen Partiolaiset ry:n pronssinen ansiomitali
 • Hämeen Partiopiiri ry:n hopeinen ansiomitali
 • Suomen Partiolaiset ry:n hopeinen ansiomitali jne.

Joissakin tapauksissa voidaan anoa suoraan ylempää tunnusta

Lisätietoja osoitteesta hp.partio.fi/ansiomerkit

Hämeen Partiopiiri ry:n kuparinen ansiomerkki voidaan myöntää partiolaiselle kahden vuoden aktiivisesta partiotoiminnasta. Merkin saajan on oltava ehdotusvuonna 15–22-vuotias.

Hämeen Partiopiiri ry:n pronssinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle, joka on toiminut säännöllisesti vähintään kolmen vuoden ajan tehtävissä lippukuntatoiminnassa tai aktiivisesti piiri- tai valtakunnallisessa toiminnassa. Merkin saajan on oltava ehdotusvuonna vähintään 21-vuotias. Merkki voidaan myöntää myös lippukunnan toimintaa tukevissa tehtävissä toimivalle partiolaiselle.

Voidaan myöntää partiolaiselle, joka on toiminut vähintään yhdeksän vuoden ajan nousujohteisesti partiojohtajatason tehtävissä lippukunta-, piiri- tai valtakunnallisessa partiotoiminnassa. Merkin saajan tulee olla ehdotusvuonna vähintään 27-vuotias.

Voidaan myöntää partiojohtajalle, joka on piirin hopeisen ansiomitalin saatuaan edelleen erittäin ansiokkaasti ja pitkäjänteisesti osallistunut lippukunta- tai piiritoimintaan taikka on erittäin ansioitunut maamme partiotoiminnassa. Ansiokkaita partiojohtajatason tehtäviä tulee olla vähintään 18 vuoden ajalta. Merkin saajan tulee olla ehdotusvuonna vähintään 36-vuotias.

Pronssinen ansioplaketti voidaan myöntää partiolaiselle, partion ystävälle tai tukijalle (henkilö tai taho) ansiokkaasta partiotoiminnasta tai partiotoiminnan tukemisesta.

Hopeinen ansioplaketti voidaan myöntää partiolaiselle, partion ystävälle tai tukijalle (henkilö tai taho) ansiokkaasta partiotoiminnasta tai partiotoiminnan tukemisesta. Yleensä toimintaa/tukea pitää kestää vähintään viiden vuoden ajan ja kohdistua lippukunnan tai piirin toimintaan.

Kultainen ansioplaketti voidaan myöntää erittäin ansiokkaasta partiotoimintaan osallistumisesta tai partiotoiminnan tukemisesta. Yleensä tukea pitää kestää vähintään kymmenen vuoden ajan ja kohdistua lippukunnan tai piirin toimintaan.

Suositeltu hakujärjestys on piirin pronssinen ansioplaketti, piirin hopeinen ansioplaketti, piirin kultainen ansioplaketti ja Suomen Partiolaisten Pyhän Yrjön plaketti.

Suomen Partiolaisten ansiomerkit

Ansiomerkkejä ehdotettaessa tulee muistaa, että partiopiirin/FiSSc:n myöntämästä ansiomitalista tai -rististä pitää olla kulunut vähintään kolme vuotta ennen kuin seuraava SP:n ansiomitali tai -risti voidaan myöntää. Tämä aikaraja ei koske lippukuntien tai muiden partioyhteisöjen merkkejä, tehtävä- ja ikäkausikohtaisia merkkejä, aatemerkkejä eikä sankarimerkkiä.

Ansiomerkin saajan anomisvuoden jäsenmaksun tulee olla maksettuna lukuunottamatta erityistapauksia.

Tehtävä- ja ikäkausisoljet

Merkki myönnetään nuorelle ryhmänjohtajalle, joka on osoittanut johtajuutta ja käyttänyt johtaessaan ansiokkaasti partiomenetelmän eri osa-alueita, kuten vartiojärjestelmää, tekemällä oppimista ja toimintaa luonnossa. ​ 

Merkin saajan tulee olla ehdotusvuonna iältään 15–18-vuotias ja ehdotushetkellä hänen tulee olla toiminut vähintään toimintakauden ajan ryhmänjohtajana. Solkea ei myönnetä, jos tehtävän lopettamisesta on ehdotushetkellä kulunut yli vuosi. Solki voidaan myöntää useammalle kuin yhdelle samoajalle per lippukunta. ​ 

Merkki myönnetään sille akelalle, sammolle, luotsille, sisujohtajalle tai perhepartio-ohjaajalle, joka on kantanut vastuuta ryhmän toiminnasta ja käyttänyt johtaessaan ansiokkaasti partiomenetelmän eri osa-alueita, kuten  vartiojärjestelmää, tekemällä oppimista ja toimintaa luonnossa. ​

Merkin saajan tulee olla ehdotusvuonna iältään vähintään 19-vuotias ja luovutushetkellä hänen tulee olla toiminut vähintään yhden toimintavuoden ajan tehtävässä. Solkea ei myönnetä, jos tehtävän lopettamisesta on ehdotushetkellä kulunut yli vuosi. Solki voidaan myöntää useammalle kuin yhdelle henkilölle per lippukunta.

Pyhän Yrjön solki voidaan myöntää vaeltajalle vähintään 2 vuoden aktiivisesta, säännöllisestä ja ansiokkaasta partiotoiminnasta. Merkin saaja on merkittävällä tavalla toteuttanut vaeltajaohjelmaa ja hänellä on ollut selkeä panos siinä. Hän on toiminut vaeltajaikäkauden johtajatehtävissä sekä toteuttanut itsenäisesti esimerkiksi leiri-, retki- ja varainhankintaprojekteja joko lippukunnassa tai piirissä. Merkin saaja täyttää ehdotusvuonna 20–23-vuotta. Aiemmin II-luokan Mannerheim-soljen saaneelle voidaan ehdottaa Pyhän Yrjön solkea.

Aatemerkit

II luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää 17–19-vuotiaalle partiolaiselle, joka partio- ja muussa toiminnassaan on sitoutunut partion arvoihin ja toiminut ansiokkaasti sekä innostuneesti partiotehtävissä.

Mannerheim-solki ei ole jokaisen aktiivisen nuoren partiolaisen tunnus, vaan saajan tulee erottautua saman ikäisistä muista partiolaisista siinä, että partioaate ja sen toteuttaminen näkyvät hänen elämässään.

II luokan Mannerheim-solkea voidaan ehdottaa partiolaiselle, joka ehdotusvuonna täyttää enintään 19 vuotta. Myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että soljen saaja on suorittanut tarpoja- tai samoajaikäkauden päättömerkin tai PJ-peruskoulutuksen. Merkin saajalta edellytetään osallistumista viikoittaiseen lippukuntatyöhön. Myös aluejärjestön, partiopiirin ja/tai keskusjärjestön pesteissä toimiminen hyväksytään viikoittaiseksi partiotoiminnaksi.

Ehdotuksessa tulee olla partion ulkopuolisen tahon suositus. Ulkopuolinen taho voi olla esimerkiksi nuoren luokanvalvoja, työnantaja tai seurakunnan partiotyöntekijä.

 luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää partio- ja muussa toiminnassaan erityisesti aatteellisesti kunnostautuneelle partiolaiselle.

I luokan Mannerheim-solkea voidaan ehdottaa ehdotusvuonna enintään 23-vuotiaalle partiolaiselle, joka on suorittanut ikäkausijohtajan (akela/sampo/luotsi) koulutuksen tai partiojohtajaperuskoulutuksen. Suoritettu partiojohtajaperuskoulutus osoittaa partiolaisen sitoutumista partiojohtajan tehtäviin ja partioliikkeeseen.

I luokan soljen saaja on aatteellisesti kasvanut ja taidoiltaan kehittynyt partiojohtajana. Kun II luokan Mannerheim-soljen saajalta edellytetään partion arvoihin sitoutumista, niin I luokan Mannerheim-soljen saajalta edellytetään tämä lisäksi, että hän pystyy soveltamaan partion aatepohjaa toimissaan ja käyttäytymisessään.

Merkin saajalta edellytetään osallistumista viikoittaiseen lippukuntatyöhön myös mikäli opiskelun tai työn vuoksi toimii toiselta paikkakunnalta käsin. Toiminta voi tapahtua osin myös verkkopalveluiden välityksellä. Toimiminen esimerkiksi opiskelupaikkakunnalla toisen lippukunnan toiminnassa katsotaan ansioksi. Myös aluejärjestön, partiopiirin ja/tai keskusjärjestön pesteissä toimiminen hyväksytään viikoittaiseksi partiotoiminnaksi. Pelkästään esimerkiksi kuukausittaisen viikonloppujen projektitoiminnan lippukunnassa ei katsota olevan riittävän säännöllistä. 

I luokan soljen voi saada aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua II luokan soljen myöntämisestä. Mikäli partiolaiselle ehdotetaan I luokan Mannerheim-solkea ilman aiempaa II luokan solkea, tulee ehdotuksessa esittää perustelut myös II luokan soljen vaatimuksiin.

Merkki voidaan myöntää partiojohtajalle, joka on sitoutunut partion arvoihin ja toiminut ansiokkaasti sekä innostuneesti partiojohtajatehtävissä. Merkin saaja on sisäistänyt partion arvopohjan ja elää sen mukaan. Partion arvot näkyvät saajan toiminnassa sekä partiossa että sen ulkopuolella. Lisäksi saaja on saanut toisissa ihmisissä aikaan kasvua ja sitoutumista partiotoimintaan.

Merkin saajan tulee olla ehdotusvuonna iältään vähintään 28-vuotias ja suorittanut partiojohtajan peruskoulutuksen. Ehdotushetkellä saajan tulee olla toiminut vähintään 3 vuotta partiojohtajatasoisissa tehtävissä.

Ehdotukseen on liitettävä puolto henkilöltä, joka tuntee saajan ja voi puollossaan kertoa, miten partion arvot näkyvät saajan toiminnassa partion ulkopuolella.

Solki voidaan myöntää myös I ja/tai II luokan Mannerheim-soljen saaneelle, mutta Mannerheim-soljen saaminen ei ole edellytys aatesoljen saamiselle. Solkea ei myönnetä Hopeajoutsenen tai Hopeasuden saaneelle.

Hopeajoutsen voidaan myöntää naispuoliselle partiojohtajalle ja Hopeasusi miespuoliselle partiojohtajalle, joka on vähintään 20 vuoden ajan toiminut vastuullisissa partiojohtajatehtävissä keskusjärjestössä tai partiopiirissä tai lippukunnassa

Partiojohtajan toiminta on ollut aatteellisesti erittäin vahvaa sekä vastuullista ja vaikuttavaa. Hän on saavuttanut arvoaseman persoonallisuutensa ja partioansioidensa perusteella

Partion arvot näkyvät saajan toiminnassa sekä partiossa että sen ulkopuolella. Saaja on saanut toisissa ihmisissä aikaan kasvua ja sitoutumista partiotoimintaan.  Saaja on omalla panoksellaan kehittävästi, positiivisesti ja rakentavasti vienyt partiotoimintaa eteenpäin.

Toiminnan laajan vaikuttavuuden esittäminen edellyttää vähintään kolmea puoltolausuntoa. Puoltolausuntojen tulee olla organisaatioilta, jotka tuntevat saajan ja voivat puolloissaan kertoa miten partion arvot näkyvät saajan toiminnassa partiossa ja/tai partion ulkopuolella. Vähintään yhden lausunnon tulee kuvata toimintaa partiossa.

Ansiomitalit ja -ristit

Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle tunnustuksena vuosia kestäneestä säännöllisestä ja tuloksellisesta toiminnasta lippukunnassa, partiopiirissä tai järjestössä. Partiotehtäviä saajalla tulee olla vähintään kuuden vuoden edestä.

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa, partiopiirissä tai järjestössä. Hopeisen ansiomitalin saaja toimii vaativissa partiotehtävissä ja niitä leimaa nousujohteisuus. Partiotehtäviä saajalla tulee olla vähintään 12 vuoden edestä.

Hopeinen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tunnustuksena pitkäaikaisesta, ansiokkaasta toiminnasta Suomen Partiolaisten tai partiopiirin hyväksi tai pitkäaikaisesta, erittäin ansiokkaasta toiminnasta lippukunnan hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla vähintään 18 vuoden edestä.

Kultainen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tunnustuksena pitkäaikaisesta, erittäin ansiokkaasta toiminnasta, joka on koitunut valtakunnallisen tai partiopiirin partiotoiminnan hyväksi tai poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta lippukunnan partiotoiminnan hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla vähintään 24 vuoden edestä.

Suuri ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tunnustuksena poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta valtakunnallisen partiotoiminnan hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla vähintään 30 vuoden edestä. Saajalta edellytetään valtakunnallisia partiotehtäviä, ja että hän on saavuttanut tunnustetun aseman partioansioittensa ja persoonallisuutensa perusteella.

Sankarimerkki voidaan myöntää suurta uhrautuvaisuutta osoittavasta teosta, jonka aikana partiolainen tai autettava on ollut tai he molemmat ovat olleet ilmeisessä hengenvaarassa. Ansioristijärjestelmän korkein merkki voidaan myöntää useammankin kerran samalle henkilölle, jos teot niin edellyttävät. Mikäli tekoon on osallistunut pelastajana useampi partiolainen samanaikaisesti, voidaan heille kaikille myöntää nimellä yksilöity, mutta samalla numerolla ja päivämäärällä oleva merkki.

Muut

Pyhän Yrjön plaketti voidaan myöntää partiotoiminnan ystävälle tai tukijalle lippukunnan, partiopiirin tai valtakunnallisen partiotoiminnan hyväksi koituneen ansiokkaan toiminnan perusteella.

Muutamia  esimerkkitapauksia myönnetyistä Pyhän Yrjön plaketeista:

 • Partiolaisen isä oli toiminut lippukunnan kämpän kunnostajana 12 vuotta.
 • Henkilö oli toiminut lippukunnan tilintarkastajana 18 vuotta.
 • Henkilö oli ollut vanhempainneuvoston erittäin aktiivinen toimija ja varainkerääjä seitsemän vuotta.
 • Henkilö oli antanut korvauksetta maansa leirikäyttöön 11 vuoden ajan.

Pyhän Yrjön plakettia myönnetään kahta eri kokoa: pientä yksityisille henkilöille ja suurta yhteisöille. Suositeltu hakujärjestys on piirin pronssinen ansioplaketti, piirin hopeinen ansioplaketti, piirin kultainen ansioplaketti ja Suomen Partiolaisten Pyhän Yrjön plaketti.