Pestijohtajan palsta

Tällä sivulla on koottu pestijohtajan vinkit Metsäpoiken johtajille. Voit varata ajan pestikeskusteluun, lukea koulutuksista ja löytää tietoa pesteistä ynnä muusta.


Pestikeskustelut

Ajanvaraus

Voit varata itsellesi sopivan ajan pestikeskusteluun tai muuhun keskusteluun. Kerro varauksen yhteydessä nimesi ja varuksen syy/aihe (esim. mitä pestiä keskustelu koskee). Yhteystietoja ei tarvitse jättää.

Ajan voi varata enintään 30 päivän päähän. Aika on varattava vähintään 3 päivää ennen haluttua ajankohtaa. Jos et löydä itsellesi sopivaa aikaa, laita viestiä pestijohtajalle!

Videopuhelu

Pestijohtajan kanssa sovitut etäkokoukset käydään Google Meet -palvelun kautta oheisesta linkistä, ellei muuta ole erikseen sovittu.

Jos suinkin mahdollista, järjestä itsellesi etäkokoukseen web-kamerayhteys. Kasvotusten on mukavampi jutella, myös etäyhteyksien kautta! Myös hyvä mikrofoni ja häiriötön ympäristö sujuvoittavat keskustelua.


Koulutukset

Kouluttautuminen kannattaa! Koulutuksista saat apua ja uutta perspektiiviä pesteihisi. Muista ilmoittaa pestijohtajalle koulutusilmoittautumisistasi, jotta lippukunnassa ollaan asiasta varmasti tietoisia.

Lippukunta maksaa koulutusten kurssimaksut kokonaan tai osittain. Pestin kannalta olennaiset koulutukset lippukunta maksaa kokonaan. Muiden hyödyllisten koulutusten osalta lippukunta maksaa kurssimaksusta 50 %. Voit varmistaa pestijohtajalta miten lippukunta tukee haluamaasi koulutusta. Matkakulut osallistuja korvaa pääsääntöisesti itse.

Kevään 2024 koulutukset

Kevät 2024 tarjoaa paljon mielenkiintoisia koulutuksia. Joukosta löytyy niin vanhoja tuttavuuksia kuin uusiakin koulutuksia. Kaikki koulutukset löydät piirin tapahtumakalenterista. Ilmoittautuminen useimpiin koulutuksiin on auki 4.-17.12.2023.

Tässä muutamia nostoja syksyn tarjonnasta:

  • Ensiapukurssit Suosituista ensiapukursseista on monta toteutusta. EA1-koulutus on tänä keväänä tarjolla Jämsässä 3.-4.2. Edistyneemmille tarkoitettu EA2-kurssi taas Lempäälän Pajaniemessä 9.3. EA1-kurssista on myös tarjolla partiomainen retkiversio 27.-28.4!
  • Kasvisruoka 2.0 – Monipuolista kasvisruokaa leireillä ja retkillä, miten se onnistuu? Kasvisruokakurssi tekee paluun. Kurssi pidetään Lielahden koululla 20.4.

Kursseja on paljon muitakin. Tutustu koko tarjontaan! Ulkopaikkakuntalaisten kannattaa tutustua myös paikallisten partiopiirien tarjontaan (Huom. Ilmoittautumisajat voivat olla eriävät). Muista kysyä pestijohtajalta, jos jokin koulutuksiin liittyvä asia askarruttaa.

Mistä löydän lisää koulutuksia?

Hämeen partiopiirin tapahtumakalenterista löydä monenlaisia pesteihin ja taitoihin liittyviä koulutuksia. Myös Tampereen Partiolaiset järjestää erilaisia koulutuksia, erityisesti ROK ja Jatko-ROK. Metsäpojat järjestää myös sisäisiä koulutuksia, joista kerrotaan lippukunnan sisäisessä viestinnässä.

Mitä koulutuksia kannattaa käydä?

Nyrkkisääntönä voi sanoa, että kannattaa käydä sellaisissa koulutuksissa, joista on hyötyä omassa pestissä sekä sellaisissa joista on itse kiinnostunut. Suomen Partiolaiset luokittelee koulutukset neljään tasoon sekä lisäksi täydentävään koulutukseen ja taitokoulutuksiin. Alla on kerrottu SP:n koulutusluokittelusta. Pestien vaatimiin koulutuksiin voit tutustua alempaa pestikuvausten yhteydessä.

0 – Tutustun partioon

Taso on tarkoitettu uutena partioon tuleville. Heitä varten on Tervetuloa partioon -koulutus.

1 – Perustaso

Perustason tavoitteena on, että kouluttautuja ymmärtää partion perusteet ja saa valmiuksia lippukunnassa toimimiseen sekä johtaa lapsia ja nuoria.

Tason koulutuksista kannattaa ehdottomasti käydä Partiojohjajaperuskoulutus eli PJPK sekä samoajaikäisten ryhmänohjaajakurssi ROK. Akelana ja sampona toimiville on Akela-/sampokoulutus.

2 – Jatkotaso

Jatkotason tavoitteena on, että kouluttautuja osaa soveltaa
partion perusteita toimintaan, saa valmiuksia lippukunnassa ja
piirissä johtamiseen sekä johtaa nuoria ja aikuisia.

Pitkän linjan partiolaisen kannattaa ehdottomasti käydä Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi). Lisäksi tasolta löytyy johtajakoulutusta erilaisiin pesteihin.

Muut koulutukset

Syventävän tason (taso 3) koulutukset tähtäävät piirin ja keskusjärjestön toimintaan. Täydentävät koulutukset taas tarjoavat koulutusta erilaisiin. Taitokoulutuksissa voi oppia vaikka erilaisia retkeilytaitoja.

Partiolaisten, jotka ovat 20-27 vuotiaita, kannattaa ehdottomasti tutustua myös Value Based Leadership (VBL) -koulutukseen!

Tutustu kaikkiin koulutuksiin ja niiden sisältöihin SP:n sivuilla!


Pestit

Lippukunnassa on tarjolla monenlaisia pestejä ja aina on mahdollista muotoilla juuri itselle sopiva pesti. Alla on kuvaukset yleisimmistä pesteistä, ja siitä millaisia koulutuksia niitä varten on. Lisäksi pestin yhteydestä löytyy pestikortti ja vuosikello, jotka tarjoavat tarkemapaa tietoa pestistä.

Pestikortin on tarkoitus kuvata mahdollisimman tarkasti mitä kaikkea kuhunkin pestiin sisältyy. Pestikortti ei ole kiveen hakattu lakiteksti, vaan jatkuvasti päivittyvä dokumentti, jonka sisältöä tutkitaan ja kehitetään yhdessä pestijohtajan kanssa pestikeskusteluissa. Pesti on aina tarkoitus mukauttaa tekijänsä näköiseksi.

Vuosikello on ajankäytön suunnittelun työkalu ja auttaa muistamaan vuoden mittaan toistuvia tapahtumia. Pestissä toimiva voi päivittää omaa vuosikelloaan itsenäisesti tai yhdessä pestijohtajan kanssa.

Pestikortin ja vuosikellon löydät Metsäpoikien drivestä: MeMe Yhteinen > Pestit ja kuvaukset. Pestikortti ja vuosikello ovat julkisia dokumenttejä, jotka julkaistaan näillä sivuilla. Drivestä voi lisäksi löytyä muuta hyödyllistä pestikohtaista tietoa.

Johtokolmikon pestit

Lippukunnanjohtaja (LPKJ)

Lippukunnanjohtajan apulainen (LPKJA)

Ohjelmajohtaja (OHJO)

Pestijohtaja (PEJO)

Hallituspestit

Sihteeri

Rahastonhoitaja

Ikäkausivastaavat

Viestintävastaava

Toimihenkilöt

Jäsenrekisterin hoitaja

Keltolahden isäntä

Kalustomestari

Virkistysmestari

Turva-aikuinen

Viestintätoimihenkilö

Ryhmänjohtajat

Perhepartio-ohjaaja

Akela

Sampo

Vartionjohtaja

Projektiluontoiset pestit

Leirinjohtaja

Joulukampanjapäällikkö

PJ-työn ohjaaja


Ansiomerkit

Ansioituneita johtajia on tapana muistaa ansiomerkeillä. Alla on listattu Metsäpoikien, Hämeen partiopiirin ja Suomen Partiolaisten ansiomerkit myöntämisperusteineen. Myöntöperusteiden tärkeimmät kriteerit on lihavoitu. Tiedätkö jonkun joka ansaitsisi yhden näistä ansiomerkeistä? Vinkkaa asiasta pestijohtajalle!

Lippukunnan ansiomerkkejä lippukunta voi myöntää sopivaksi katsomanaan ajankohtana. HP:n ja SP:n merkkejä voi hakea Kuksassa neljästi vuodessa: 15.1., 15.4.,15.9. ja 15.11. Mannerheim-solkien hakemuksia käsitellään kuitenkin vain kerran vuodessa, eli niitä tulee hakea 15.11. mennessä.

Messukylän Metsäpoikien ansiomerkit

Pronssinen ansiomerkki

Hopeinen ansiomerkki

Kultainen ansiomerkki

Hämeen Partiopiirin ansiomerkit

Yleistä piirin ansiomerkeistä

Kuparinen ansiomerkki

Pronssinen ansiomitali

Hopeinen ansiomitali

Kultainen ansiomitali

Ansioplaketti (toiminnan tukijalle)

Suomen Partiolaisten ansiomerkit

Yleistä SP:n ansiomerkeistä

Tehtävä- ja ikäkausisoljet

Louhisuden solki (samoajille)

Collanin solki (ikäkausijohtajille)

Pyhän Yrjön solki (vaeltajille)

Aatemerkit

II luokan mannerheimin solki (17-19 vuotias)

I luokan mannerheimin solki (enintään 23 vuotias)

Pohjantähti-solki (vähintään 28-vuotias)

Hopeajuotsen ja Hopeasusi

Ansiomitalit ja -ristit

Pronssinen ansiomitali

Hopeinen ansiomitali

Hopeinen ansioristi

Kultainen ansioristi

Suuri ansioristi

Sankarimerkki

Muut

Pyhän Yrjön plaketti (toiminnan tukijalle)