Pestijohtajan palsta

Tällä sivulla on koottu pestijohtajan vinkit Metsäpoiken johtajille. Voit varata ajan pestikeskusteluun, lukea koulutuksista ja löytää tietoa pesteistä ynnä muusta.


Keskustelut

Ajanvaraus

Voit varata itsellesi sopivan ajan pestikeskusteluun tai muuhun keskusteluun. Kerro varauksen yhteydessä nimesi ja varuksen syy/aihe (esim. mitä pestiä keskustelu koskee). Yhteystietoja ei tarvitse jättää.

Ajan voi varata enintään 30 päivän päähän. Aika on varattava vähintään 3 päivää ennen haluttua ajankohtaa. Jos et löydä itsellesi sopivaa aikaa, laita viestiä pestijohtajalle!

Videopuhelu

Pestijohtajan kanssa sovitut etäkokoukset käydään Google Meet -palvelun kautta oheisesta linkistä, ellei muuta ole erikseen sovittu.

Jos suinkin mahdollista, järjestä itsellesi etäkokoukseen web-kamerayhteys. Kasvotusten on mukavampi jutella, myös etäyhteyksien kautta! Myös hyvä mikrofoni ja häiriötön ympäristö sujuvoittavat keskustelua.


Koulutukset

Kouluttautuminen kannattaa! Koulutuksista saat apua ja uutta perspektiiviä pesteihisi. Muista ilmoittaa pestijohtajalle koulutusilmoittautumisistasi, jotta lippukunnassa ollaan asiasta varmasti tietoisia.

Lippukunta maksaa koulutusten kurssimaksut kokonaan tai osittain. Pestin kannalta olennaiset koulutukset lippukunta maksaa kokonaan. Muiden hyödyllisten koulutusten osalta lippukunta maksaa kurssimaksusta 50 %. Voit varmistaa pestijohtajalta miten lippukunta tukee haluamaasi koulutusta. Matkakulut osallistuja korvaa pääsääntöisesti itse.

Koulutustärpit keväälle 2022

 • Partion iltateet: vaihtuva aiheinen Teams-hetki lähes joka maanantai klo 20. Ilmainen, ei ennakkoilmoittautumista
 • HP Ensiapu koulutukset: EA1 ja EA2 Asikkalassa ja Tampereella. Lippukunta maksaa 100%.
 • Turvallisesti yhdessä: Suomen Partiolaisten verkkokoulutus turvalliseen partiotoimintaan. Kurssi on pakollinen kaikille yli 15-v Kajo 2022-leirille lähteville! Kurssisuoritus on voimassa 5 vuotta kerrallaan.

Mistä löydän lisää koulutuksia?

Hämeen partiopiirin tapahtumakalenterista löydä monenlaisia pesteihin ja taitoihin liittyviä koulutuksia. Myös Tampereen Partiolaiset järjestää erilaisia koulutksia, erityisesti ROK ja Jatko-ROK. Metsäpojat järjestää myös sisäisiä koulutuksia, joista kerrotaan lippukunnan sisäisessä viestinnässä.

Mitä koulutuksia kannattaa käydä?

Nyrkkisääntönä voi sanoa, että kannattaa käydä sellaisissa koulutuksissa, joista on hyötyä omassa pestissä sekä sellaisissa joista on itse kiinnostunut. Suomen Partiolaiset luokittelee koulutukset neljään tasoon sekä lisäksi täydentävään koulutukseen ja taitokoulutuksiin. Alla on kerrottu SP:n koulutusluokittelusta. Pestien vaatimiin koulutuksiin voit tutustua alempaa pestikuvausten yhteydessä.

0 – Tutustun partioon

Taso on tarkoitettu uutena partioon tuleville. Heitä varten on Tervetuloa partioon -koulutus.

1 – Perustaso

Perustason tavoitteena on, että kouluttautuja ymmärtää partion perusteet ja saa valmiuksia lippukunnassa toimimiseen sekä johtaa lapsia ja nuoria.

Tason koulutuksista kannattaa ehdottomasti käydä Partiojohjajaperuskoulutus eli PJPK sekä samoajaikäisten ryhmänohjaajakurssi ROK. Akelana ja sampona toimiville on Akela-/sampokoulutus.

2 – Jatkotaso

Jatkotason tavoitteena on, että kouluttautuja osaa soveltaa
partion perusteita toimintaan, saa valmiuksia lippukunnassa ja
piirissä johtamiseen sekä johtaa nuoria ja aikuisia.

Pitkän linjan partiolaisen kannattaa ehdottomasti käydä Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi). Lisäksi tasolta löytyy johtajakoulutusta erilaisiin pesteihin.

Muut koulutukset

Syventävän tason (taso 3) koulutukset tähtäävät piirin ja keskusjärjestön toimintaan. Täydentävät koulutukset taas tarjoavat koulutusta erilaisiin. Taitokoulutuksissa voi oppia vaikka erilaisia retkeilytaitoja.

Partiolaisten, jotka ovat 20-27 vuotiaita, kannattaa ehdottomasti tutustua myös Value Based Leadership (VBL) -koulutukseen!

Tutustu kaikkiin koulutuksiin ja niiden sisältöihin SP:n sivuilla!


Pestit

Lippukunnassa on tarjolla monenlaisia pestejä ja aina on mahdollista muotoilla juuri itselle sopiva pesti. Alla on kuvaukset yleisimmistä pesteistä, ja siitä millaisia koulutuksia niitä varten on. Lisäksi pestin yhteydestä löytyy pestikortti ja vuosikello, jotka tarjoavat tarkemapaa tietoa pestistä.

Pestikortin on tarkoitus kuvata mahdollisimman tarkasti mitä kaikkea kuhunkin pestiin sisältyy. Pestikortti ei ole kiveen hakattu lakiteksti, vaan jatkuvasti päivittyvä dokumentti, jonka sisältöä tutkitaan ja kehitetään yhdessä pestijohtajan kanssa pestikeskusteluissa. Pesti on aina tarkoitus mukauttaa tekijänsä näköiseksi.

Vuosikello on ajankäytön suunnittelun työkalu ja auttaa muistamaan vuoden mittaan toistuvia tapahtumia. Pestissä toimiva voi päivittää omaa vuosikelloaan itsenäisesti tai yhdessä pestijohtajan kanssa.

Pestikortin ja vuosikellon löydät Metsäpoikien drivestä: MeMe Yhteinen > Pestit ja kuvaukset. Pestikortti ja vuosikello ovat julkisia dokumenttejä, jotka julkaistaan näillä sivuilla. Drivestä voi lisäksi löytyä muuta hyödyllistä pestikohtaista tietoa.

Johtokolmikon pestit

Lyhyesti

Lippukunnanjohtaja on yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on vastuussa lippukunnan hallinnosta, taloudesta ja viestinnästä. Pidät yhteyttä lippukunnan sidosryhmiin ja kannatusjäseniin sekä edustat lippukuntaa eri tilaisuuksissa. Lippukunnanjohtajan on oltava vähintään 18-vuotias ja  partiojohtajaperuskurssin käynyt lippukunnan jäsen.

Koulutus

 • Partiojohtajaperuskoulutus (PJPK) (vaaditaan pestiin pääsyyn)
 • Lippukunnanjohtajakurssi (oleellinen)
 • Lippukunnan talouskoulutus (oleellinen)
 • Ko-Gi eli PJ-jatkokurssi (suositeltava)
 • Ensiapu I ja II (suositeltava)
 • Jäsenrekisterikoulutus (suositeltava)
 • Muut lippukunnanjohtajille suunnatut koulutukset ja tapahtumat

Lisätietoa

Pestikortti LPKJ
Vuosikello LPKJ

Lyhyesti

Lippukunnanjohtajan apulainen on lippukunnan luottohenkilö, joka osallistuu aktiivisesti lippukunnan kokouksiin ja toimintaan. Hän tukee ja sparraa muita johtajia ja erityisesti muuta johtokolmikkoa.

Koulutus

 • Partiojohtajaperuskoulutus (PJPK) (oleellinen)
 • Lippukunnanjohtajakurssi (oleellinen)
 • Ko-Gi eli PJ-jatkokurssi (suositeltava)
 • Ensiapu I ja II (suositeltava)
 • Jäsenrekisterikoulutus (suositeltava)
 • Muut lippukunnanjohtajille suunnatut koulutukset ja tapahtumat

Lisätietoa

Pestikortti LPKJA
Vuosikello LPKJA

Lyhyesti

Ohjelmajohtaja vastaa lippukunnan ikäkausitoiminnasta. Apunaan ohjelmajohtajalla on lippukunnan ikäkausivastaavat. Ohjelmajohtaja huolehtii siitä, että lippukunnan päätöksenteossa huomioidaan ikäkaudet ja kasvatustavoitteet.

Koulutus

 • Partiojohtajaperuskoulutus (PJPK) (oleellinen)
 • Ohjelmajohtajakurssi (oleellinen)
 • Ko-Gi eli PJ-jatkokurssi (suositeltava)
 • Ensiapu I ja II (suositeltava)
 • Muut ikäkausijohtajien kurssit (suositeltava)
 • MeMen sisäinen koulutukset
 • Muut ohjelmajohtajille suunnatut koulutukset ja tapahtumat

Lisätietoa

Pestikortti OHJO
Vuosikello OHJO

Päivitys kesken

Hallituspestit

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Lyhyesti

Ikäkausivastaava vastaa ikäkautensa toiminnasta lippukunnassa. Apunaan hänellä on ohjelmajohtaja ja ryhmänohjaajat. Ikäkausivastaava huolehtii siitä, että lippukunnan päätöksenteossa huomioidaan ikäkauden tarpeet ja kasvatustavoitteet.

Koulutus

 • Partiojohtajaperuskoulutus (PJPK) (oleellinen)
 • Oman ikäkauden ryhmänohjaajakoulutus (oleellinen)
 • Ko-Gi eli PJ-jatkokurssi (suositeltava)
 • Ensiapu I ja II (suositeltava)
 • Muut ikäkausijohtajien kurssit (suositeltava)
 • MeMen sisäinen koulutukset
 • Muut ikäkausijohtajille suunnatut koulutukset ja tapahtumat

Lisätietoa

Pestikortti Seikkailijoiden ikäkausivastaava
Vuosikello Seikkailijoiden ikäkausivastaava
Muut ikäkauden päivityksessä

Toimihenkilöt

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Lyhyesti

Kaltion päätoimittaja vastaa lippukuntalehti Kaltion julkaisemisesta.

Koulutus

 • Metsäpoikien sisäinen perehdytys

Lisätietoa

Pestikortti Päätoimittaja
Vuosikello Päätoimittaja

Lyhyesti

Somevastaava vastaa lippukunnan sosiaalisen median näkyvyydestä. Hän markkinoi lippukunnan toimintaa ja jakaa kuvia ja tunnelmia lippukunnan toiminnasta.

Koulutus

Lisätietoa

Pestikortti Somevastaava

Lyhyesti

Verkkosivuvastaava ylläpitää lippukunnan nettisivuja.

Koulutus

Lisätietoa

Pestikortti Verkkosivuvastaava
Vuosikello Verkkosivuvastaava

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Ryhmänjohtajat

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Projektiluontoiset pestit

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Päivitys kesken


Ansiomerkit

Ansioituneita johtajia on tapana muistaa ansiomerkeillä. Alla on listattu Metsäpoikien, Hämeen partiopiirin ja Suomen Partiolaisten ansiomerkit myöntämisperusteineen. Tiedätkö jonkun joka ansaitsisi yhden näistä ansiomerkeistä? Vinkkaa asiasta pestijohtajalle!

Lippukunnan ansiomerkkejä lippukunta voi myöntää sopivaksi katsomanaan ajankohtana. HP:n ja SP:n merkkejä voi hakea Kuksassa neljästi vuodessa: 15.1., 15.4.,15.9. ja 15.11. Mannerheim-solkien hakemuksia käsitellään kuitenkin vain kerran vuodessa, eli niitä tulee hakea 15.11. mennessä.

Tämän osion päivittäminen on kesken.

Messukylän Metsäpoikien ansiomerkit

Hämeen Partiopiirin ansiomerkit

Voidaan myöntää samoaja-tai vaeltajaikäiselle partiolaiselle, joka on ansiokkaalla tavalla osallistunut vähintään kolmen vuoden ajan lippukuntatoimintaan tai on vastaavasti ansioitunut piiritoiminnassa. Kuparisen ansiomerkin voi saada henkilö, joka anomisvuonna täyttää enintään 20 vuotta.

Voidaan myöntää partiolaiselle, joka on ansiokkaalla tavalla osallistunutvähintään kolmen vuoden ajan lippukuntatoimintaan johtajatason tehtävissä tai on vastaavastiansioitunut piiritoiminnassa. Pronssisen ansiomitalin voi saada henkilö, joka anomisvuonna täyttää vähintään 20 vuotta.

Voidaan myöntää partiojohtajalle, joka on ansiokkaalla tavalla osallistunut vähintään kolmen vuoden ajan lippukuntatoimintaan nousujohteisesti johtajatason tehtävissä tai on vastaavasti ansioitunut piiritoiminnassa tai valtakunnallisessa partiotoiminnassa. Hopeisen ansiomitalin voi saada henkilö, joka anomisvuonna täyttää vähintään 25 vuotta.

Voidaan myöntää partiojohtajalle, joka on hopeisen ansiomitalin saatuaan edelleen erittäinansiokkaasti ja pitkäjänteisesti osallistunut lippukunta-tai piiritoimintaan taikka on erittäin ansioitunut maamme partiotoiminnassa.

Ansiomerkin (kuparinen) ja ansiomitalin (pronssinen, hopeinen, kultainen) saajan anomisvuoden jäsenmaksun tulee olla maksettuna lukuunottamatta erityistapauksia.

Hämeen Partiopiiri ry:n ansiomerkkien myöntämisväli on vähintään kolme vuotta (erityistapauksia lukuunottamatta).

Ansiomerkkien myöntämisjärjestys noudattaa pääsääntöisesti seuraavanlaista kaavaa:

 • Hämeen Partiopiiri ry:n kuparinen ansiomerkki
 • Hämeen Partiopiiri ry:n pronssinen ansiomitali
 • Suomen Partiolaiset ry:n pronssinen ansiomitali
 • Hämeen Partiopiiri ry:n hopeinen ansiomitali
 • Suomen Partiolaiset ry:n hopeinen ansiomitali jne.

Joissakin tapauksissa voidaan anoa suoraan ylempää tunnusta

Suomen Partiolaisten ansiomerkit

Ansiomerkkejä ehdotettaessa tulee muistaa, että partiopiirin/FiSSc:n myöntämästä ansiomitalista tai -rististä pitää olla kulunut vähintään kolme vuotta ennen kuin seuraava SP:n ansiomitali tai -risti voidaan myöntää. Tämä aikaraja ei koske lippukuntien tai muiden partioyhteisöjen merkkejä, tehtävä- ja ikäkausikohtaisia merkkejä, aatemerkkejä eikä sankarimerkkiä.

Ansiomerkin saajan anomisvuoden jäsenmaksun tulee olla maksettuna lukuunottamatta erityistapauksia.

Tehtävä- ja ikäkausisoljet

Aatemerkit

Ansiomitalit ja -ristit

Muut