Messukylän Metsäpojat

Messukylän Metsäpoikien toiminta, kuten partiotoiminta yleensäkin, on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Toiminnan päämääränä on, että lippukunnan toiminnassa pojista kasvaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Käytännössä päämäärään pyritään järjestämällä lippukunnan jäsenille partio-ohjelman mukaista nousujohteista ja monipuolista harrastustoimintaa, joka sisältää ikäkausikohtaisia aktiviteetteja, erilaisia ohjelmatapahtumia ja projekteja sekä toimintaa erilaisissa ryhmissä niin ryhmän jäsenenä kuin johtajapestissäkin. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Lippukuntamme huuto tiivistää toimintamme luonteen ja lippukuntamme yhteishengen:

Messukylästä metsään, tulille tai telttaan. Järki luistaa, hauis loistaa, peukkuun veistää Metsäpojat!