Valokuvaaminen

Partiotapahtumissa otetaan usein valokuvia, joita julkaistaan partion eri medioissa. Partiolainen tai huoltaja voi kieltää sellaisten kuvien julkaisemisen, joissa kasvot ovat selkeästi tunnistettavissa. Kuvauskiellosta tulee tiedottaa lippukunnanjohtajaa, lasta itseään ja piiriä. Isommissa partiotapahtumissa kuvauskielto tarvitsee ilmoittaa vielä erikseen leirin johdolle.