Taustayhteistö

Suomen Partiolaisten peruskirjan mukaan partiotoiminnan tavoite on edistää myönteistä asennetta uskontoon. Messukylän Metsäpoikien taustayhteisönä toimii Messukylän seurakunta, joka tarjoaa rahoitusta ja tilat toiminnalle. Partiotapahtumissa uskonnollinen kasvatus yleensä näkyy ruokalaulujen, leirihartauksien ja partiolupauksen muodossa. Partio on kansainvälinen liike ja siinä on kaikki uskontokunnat edustettuna. Suurleireillä henkiohjelma on yleensä järjestetty samaan aikaan tunnuksellisena ja tunnuksettomana.

Lisää tietoa asiasta on saatavilla Suomen partiolaisten sivuilta https://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/henkinen-ja-hengellinen-kasvu